Nätansluten Solcellsanläggning

Nätansluten Solcellsanläggning

Att börja producera egen solel som är kopplad till allmäna elnätet är inte komplicerat.

Först och främst behöver du solceller som omvandlar solens strålar till likström. Till dessa paneler behöver du någon sorts stativ att sätta på tak, fasad eller mark. Man kan självklart bygga sitt eget stativ, men tänk på att det ska klara av vind och snölast.

Likströmmen från solceller kopplas in i en växelriktare som gör om denna till växelström 230Volt 50Hz som vi har i våra eluttag. I Växelriktaren finns skydd för elnätet så att strömmen stängs av om spänningen eller frekvensen är fel, även stängs den av om strömmen går på elnätet. Före växelriktaren ska du ha en strömbrytare för att kunna koppla bort solceller. Efter Växelriktaren ska det finnas en brytare för att koppla bort elnätet, och även en säkring per fas som anläggningen producerar solel till.

När detta är klart kommer elnätägaren och byter ut elmätaren åt dig gratis så att man även kan mäta solel du skickar ut på nätet. Ni får självklart med all dokumentation som behövs för eläntägaren, samt att vi kan göra en simulering av anläggningen i vårt simuleringsprogram.

Förutom solcellspaketen i webshopen anpassar vi anläggningar helt efter dina behov och önskemål. Läs mer om det på Medsolen.com. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

2014-09-08 18:10