Laddningsregulator

Laddningsregulator

Laddningsregulatorer finns i tre olika varianter:

Shuntregulatorer som mestadels används till små vindsnurror för att hålla konstant belastning på generatorn. Den laddar batterierna till en spänning därefter shuntar den över energin till förslagsvis ett värmeelement istället.

De vanligaste regulatorerna är av PWM-typ(Pulse Width Modulation) där strömmen till batteriet hackas upp i pulser som är olika långa beroende på vilken status det är på batteriet.

De helt klart effektivaste regulatorerna är av MPPT typ(Maximum Power Point Tracking). Denna typ känner hela tiden av vilken ström och spänning som solcellen lämnar ifrån sig och justerar laddningen optimalt efter detta. Du kommer att utnyttja hela solcellens effekt, istället för 70-80% som man får ut med en PWM-regulator.

2014-09-16 14:15