Installation av vind- och solelsanläggning

Installation av vind- och solelsanläggning

Installera på rätt sätt!

Regler

För att underlätta för dig som elinstallatör får du här en översikt över de regler och bestämmelser som rör vind- och solelanläggningars installation, drift och skötsel.  

Vi vill särskilt betona att: 
➟ Elnätsföretaget måste kontaktas innan installation påbörjas. 
➟ Produkterna ska vara CE-märkta
➟ Installationsarbetet är behörighetskrävande 

» Läs mer på elsakerhetsverket.se

Installationsguide

Syftet med denna installationsguide är att göra det enklare att installera nätanslutna solceller. Guidens avsikt är att installationen genomförs på säkraste sätt och resulterar i en anläggning med långvarig och god funktion genom: 

➟ Att installatörer förstår principen för hur ett system är uppbyggt
➟ Att arbetet genomförs efter bästa praxis och enligt gällande regler
➟ Att installation, drift och underhåll utförs på ett säkerhetsmässigt korrekt sätt
➟ Att system sköts och får en lång livslängd

» Installationsguide på solelprogrammet.se

 

2014-09-18 16:06